Ondrej Husár
POČÍTAČOVÝ SYNTETIZÉR PRIRODZENE ZNEJÚCEJ SLOVENČINY - mAIN - FMFI

Vitajte na stránke

Diplomovej práce


Ondreja Husára


Ciele


Cieľom bude preskúmať problematiku a aktuálny stav syntézy reči a prozodických javov. Nadviaže sa predchádzajúce diplomové práce súvisiace so syntézou spevu a úpravy tempa reči.

Zvolený prístup sa bude skúmať a testovať v octave/matlabe so zreteľom na implementáciu ako webová aplikácia (HTML5+JavaScript).


PDF export slajdov prezentácie k diplomovej práci


Stiahnite si aktuálny PDF export slajdov prezentácie

Text diplomovej práce


Stiahnite si aktuálne PDF

Nachádza sa v ňom ukážka napísanej ucelenej prehľadovej kapitoly.


Repozitár s kódomLink na GitLab repozitár

Diplomové práce na ktorých staviame • Date: Mon Dec 17 11:14:35 2018 +0100 Fix melody and alter sample energy
 • Date: Thu Dec 6 12:11:58 2018 +0100 Add v1 of sentence joining that kinda not works
 • Date: Wed Dec 5 09:50:46 2018 +0100 Add selecting dividers to waveforms app
 • Date: Wed Dec 5 09:48:35 2018 +0100 Refactor python synthesis into structured files
 • Date: Thu Nov 15 15:42:54 2018 +0100 Use classes and implement first solid version of synthesis
 • Date: Thu Nov 15 15:42:21 2018 +0100 First demo of synthesis using Python
 • Date: Thu Nov 15 15:41:54 2018 +0100 Experiment with sqlite3 and synthesis in octave
 • Date: Wed Oct 17 15:44:44 2018 +0200 [#5] Add database integration to PEAK editor
 • Date: Wed Oct 17 14:20:49 2018 +0200 [#5] Load peaks & file_names from the database
 • Date: Wed Oct 17 11:27:02 2018 +0200 Make app funcitonal after changes
 • Date: Wed Oct 17 11:26:07 2018 +0200 [#2] Create tables for PEAKS
 • Date: Wed Oct 17 11:08:57 2018 +0200 [#3] Create script for generating peaks from .mp3s
 • Date: Sat Sep 22 14:44:35 2018 +0200 Initial commit